Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+: ΚΑ107 ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Σχέδια: 2019-2022 & 2020-3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης να μετακινηθεί σε Ιδρύματα χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για διδασκαλία.

 

Σχέδιο

 

Ίδρυμα υποδοχής

 

Πληροφορίες
(Ακαδημαϊκό προσωπικό)

 

Επιχορηγούμενες ημέρες διδασκαλίας και ταξιδιού

 

Λήξη
σχεδίου κινητικότητας

 

Γνωστικά αντικείμενα
(ISCED code)

2019-22

University of Botswana (UB)
www.ub.bw


Dr. P.T. Odirile
Department of Civil Engineering
ODIRILEP@UB.AC.BW
(5+2) ημέρες
820€+(180x7)€=
2080€
31/7/2022Chemical Engineering & Processes (0711)
 Environmental Protection Technology (0712)
2019-22University of KwaZulu Natal,
Durban, South Africa (UKZN)
ukzn.ac.za
Georgios Drosopoulos
Lecturer in Civil Engineering
DrosopoulosG@ukzn.ac.za
(5+2) ημέρες
820€+(180x7)€=
2080€
31/7/2022Building & Civil Engineering (0732)
 Chemical Engineering &   Processes (0711)
 Environmental Protection Technology (0712)
2020-3National Polytechnic University (NPUA)
Yerevan, Armenia polytech.am
Prof. Gagik Torosyan
Head of Chembio &
Environmental Technologies Department
gagiktorosyan@polytechnic.am
(5+2) ημέρες
275€+(180x7)€=
1535€
31/7/2023Chemical Engineering &   Processes (0711)
 Environmental Protection Technology (0712)
 Materials: glass, paper, plastic, wood (0722)
2020-3

University of Chile (UChile)
www.uchile.cl

Prof. Manuel Amaya Díaz
Dean, Faculty of Architecture and Urbanism
decano@uchilefau.cl
(5+2) ημέρες
1500€+(180x7)€=
2760€
31/7/2023Environment (052)
2020-3National Institute of Technology
Jamshedpur (NIT), India
www.nitjsr.ac.in
Dr. Koushlendra
Kumar Singh
Assistant Professor
Department of Computer Science and Engineering
koushlendra.cse@nitjsr.ac.in
(5+2) ημέρες
820€+(180x7)€=
2080€
31/7/2023Electronics & Automation (0714)
2020-3

University of Auckland, New Zealand (UoA)
www.auckland.ac.nz

Prof. Partha Roop
Associate Dean International-Faculty of Engineering
p.roop@auckland.ac.nz
(5+2) ημέρες
1500€+(180x7)€=
2760€
31/7/2023Environmental Protection Technology (0712)
Engineering and Engineering trades (071)
Materials: glass, paper, plastic and wood (0722)

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 1/11/2021

Ενόψει των απρόβλεπτων επιβαλλόμενων μέτρων κατά του ιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις περιόδους διδασκαλίας δια της φυσικής τους παρουσίας, όποτε αυτό είναι επιτρεπτό. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, με μηδενική επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, οι κινητικότητες για διδασκαλία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη των σχεδίων κινητικότητας 2019-22 και 2020-3. Οι κινητικότητες  για τα δύο Ιδρύματα του σχεδίου 2019-22 (UB & UKZN) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 31-7-2022, ενώ για τα υπόλοιπα (σχέδιο 2020-3) μέχρι την 31-7-2023.

 

Υποβολή δικαιολογητικών  για διδασκαλία
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  (υπόψη κου. Μάρκου Ντουκάκη) μέχρι και την 1/11/2021 τα παρακάτω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή:  
•    Αίτηση (επισυνάπτεται) σε μορφή word με αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας, για κάθε Ίδρυμα/χώρα προορισμού.
•    Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας ή γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής σε pdf.
•    Εισήγηση Προϊσταμένου / Κοσμήτορα για την προστιθέμενη αξία της μετακίνησης του αιτούντα      
•    Τυχόν βεβαίωση ΑΜΕΑ. 


Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την υποβολή του αιτήματος επισυνάπτονται.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  από 18/10/2021 έως και  1/11/2021.  
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012