Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ (ΚΑ107-Σχέδιο 2020-3) ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ στο Rochester Institute of Technology (USA)

     Στο πλαίσιο της δράσης του Προγράμματος Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα» (International Credit Mobility), δίδεται η δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης να μετακινηθεί στο Rochester Institute of Technology (RIT)  για διδασκαλία. Ενόψει των απρόβλεπτων επιβαλλόμενων μέτρων κατά του ιού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τις περιόδους διδασκαλίας δια της φυσικής τους παρουσίας, όποτε αυτό είναι επιτρεπτό, με ακρίβεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας εξ’ αποστάσεως, με μηδενική επιχορήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η κινητικότητα για διδασκαλία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του σχεδίου κινητικότητας, την 31-7-2023.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, από  8/11/2021 μέχρι και την 22/11/2021

Ίδρυμα Υποδοχής

ΠληροφορίεςΘέσεις
κινητικότητας
Επιχορηγούμενες ημέρες διδασκαλίας και ταξιδιούΛήξη
σχεδίου κινητικότητας
Γνωστικά
αντικείμενα
(ISCED code)
Rochester Institute of Technology (RIT)
www.rit.edu
-Provost and Senior Vice President for Academic Affairs
Ellen Granberg, Ph.D.
provost@rit.edu
-International Office:
Associate Provost of International Education and Global Programs
James Myers, Ph.D.
James.myers@rit.edu
-General Office contact:
global@rit.edu
+585-475-4466

 

 

1


(5+2) ημέρες
1500€+(180x7)€=
2760€

 

31/7/2023

-Environmental Protection Technology (0712)

  -Information & Communication Technologies (061)

Υποβολή δικαιολογητικών  για διδασκαλία

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο erasmus-plus@isc.tuc.gr (υπόψη κου. Μάρκου Ντουκάκη) από την 8/11/2021 μέχρι και την 22/11/2021 τα παρακάτω έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή

  • Αίτηση (επισυνάπτεται) με αναλυτικό σχέδιο διδασκαλίας, για το Ίδρυμα/χώρα προορισμού.
  • Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας ή γλώσσας διδασκαλίας στο Ίδρυμα υποδοχής σε pdf.
  • Ενημέρωση Προϊσταμένου / Κοσμήτορα για τη μετακίνηση του αιτούντα.        
  • Τυχόν βεβαίωση ΑΜΕΑ 

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής αναγράφονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη. Τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα για την υποβολή του αιτήματος επισυνάπτονται.

Όσοι/ες ενδιαφέρονται, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus@isc.tuc.gr  από 8/11/2021 έως και  22/11/2021.  
Πληροφορίες: Γραφείο Erasmus (Ε5.016), Μάρκος Ντουκάκης,  τηλ: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα   Διεθνής Κινητικότητα για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012