Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Παράταση στην Προκήρυξη για διδασκαλία ή επιμόρφωση (Σύμβαση 2020) για το προσωπικό

Ανακοίνωση παράτασης έως και 30/11/2021:

Φέτος, ταξιδεύουμε στην Ευρώπη για κινητικότητα Erasmus!                                    

Επιμορφωνόμαστε και γνωρίζουμε τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας!            

Διδάσκουμε σε αμφιθέατρο με ξενόγλωσσο ακροατήριο φοιτητών, γνωρίζουμε τους Ευρωπαίους συναδέλφους μας, συζητάμε από κοντά για έρευνα!

Μάθε πώς: διάβασε την προκήρυξη και στείλε την αίτησή σου στο erasmus@isc.tuc.gr.

Ρώτησέ μας στο 28210 37470 και μη χάσεις μια ακόμη ευκαιρία!

Το πρόγραμμα ERASMUS+ [Δράση ΚΑ1.03 Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης] δίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό και διοικητικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να μετακινηθεί στην Ευρώπη με επιχορήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για:

α. να διδάξει σε συνεργαζόμενο με τη Σχολή τους Ίδρυμα της ΕΕ και

β. να συμμετάσχει σε προγράμματα κατάρτισης, παρακολούθησης εργασιών/περιόδων παρατήρησης/επιμόρφωσης σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή σε άλλο συναφή οργανισμό.

Οι αιτήσεις αφορούν: 1. Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ) για διδασκαλία: ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. http://www.tuc.gr/5120.html. Οι αιτήσεις και για τις 2 κατηγορίες προσωπικού υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά κατηγορία (σε μορφή pdf) στη διεύθυνση erasmus@isc.tuc.gr!

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση: 1. * Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 2. * Ενημέρωση Κοσμήτορα/Διευθυντή εργαστηρίου 3. * Βεβαίωση ΑΜΕΑ

2. Κινητικότητα προσωπικού για επιμόρφωση (διδακτικό -ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΕΠ- και διοικητικό προσωπικό – μόνιμοι/ΙΔΑΧ/ΙΔΟΧ) www.tuc.gr/5121.html

Δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση: 1. *Αντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας 2. *Εισήγηση Προϊσταμένου (για το διοικητικό προσωπικό)/Κοσμήτορα (για το διδακτικό προσωπικό)/Διευθυντή εργαστηρίου, επαρκώς τεκμηριωμένη για την προστιθέμενη αξία της μετακίνησης του αιτούντα (μοριοδοτούμενη). 3. *Βεβαίωση ΑΜΕΑ

Συνημμένα: (1) έντυπα αιτήσεων / Ενημέρωσης Κοσμήτορα / Εισήγηση Προϊσταμένου (2) κριτήρια συμμετοχής / αξιολόγησης

Οι μετακινήσεις μπορούν να υλοποιηθούν από τη στιγμή της έγκρισής τους έως το αργότερο 31/10/2022.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus+ www.tuc.gr/145.html όπου αναφέρονται αναλυτικά οι κανόνες μετακίνησης στο πλαίσιο του ERASMUS+, πληροφορίες για το ύψος της επιχορήγησης και τον τρόπο καταβολής της καθώς και εμπειρίες παλαιότερων συμμετεχόντων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Έλενα Παπαδογεωργάκη 28210 37470 erasmus@isc.tuc.gr Ώρες εργασίας: 07:00 – 15:00 Γραφείο Erasmus+ | Πρόγραμμα ERASMUS Κτίριο Ε5, Γραφείο 015 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012