Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ Α.Ε.Ι ΕΚΤΟΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (CALL 2022)

   Το πρόγραμμα Erasmus+ International Credit Mobility στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης (Π.Κ), χρηματοδοτεί την κινητικότητα φοιτητών για σπουδές ή πρακτική άσκηση καθώς και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για διδασκαλία ή επιμόρφωση, μεταξύ του Π.Κ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα στο Γραφείο Erasmus  (erasmus-plus@isc.tuc.gr) μέχρι και την Δευτέρα 6/2/2022. Σχετικές οδηγίες για τις επιλέξιμες  δραστηριότητες, για τα κριτήρια επιλεξιμότητας και για την διαδικασία σύνταξης και υποβολής των προτάσεων περιέχονται στην επισυναπτόμενη προκήρυξη-αίτηση.
Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις ή πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Erasmus: 28210 37023, erasmus-plus@isc.tuc.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όσοι ενδιαφερόμενοι έλαβαν γνώση της επισυναπτόμενης προκήρυξης/αίτησης μέχρι και την 19/1/2022 πρέπει να γνωρίζουν ότι επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τις συμπληρωματικές 0δηγίες του Ι.Κ.Υ (επισυνάπτονται) που έλαβε το Γραφείο Erasmus την 18/1/2022. Στη νέα προκήρυξη/αίτηση έχει επικαιροποιηθεί ο πίνακας των επιλέξιμων χωρών και ο πίνακας με τους περιορισμούς στην κινητικότητα φοιτητών. Επίσης έχει τεθεί όριο χαρακτήρων για την υποβολή των προτάσεων.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012