Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Προκήρυξη Κινητικότητας για Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ μέσω της Κλασικής Κινητικότητας, Σχέδιο: 2021-1-EL01-KA131-HED-000007899

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση μέσω της ΚΛΑΣΙΚΗΣ Κινητικότητας  στο πλαίσιο του Σχεδίου: 2021-1-EL01-KA131-HED-000007899

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ προκειμένου να πραγματοποιήσουν  πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα Erasmus+ σε φορέα του εξωτερικού, μέσα στο χρονικό διάστημα από τις 1/9/2022 μέχρι και 31/10/2023, μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr (υπόψιν κου Μαραγκουδάκη) από την Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 μέχρι και την Παρασκευή 17  Ιουνίου 2022 έως τις 16:00.

Η αίτησή των φοιτητών θα πρέπει να υποβληθεί από το Ιδρυματικό τους e-mail.  Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τη προκήρυξη και τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του γραφείου Erasmus και για τυχόν ερωτήματα ή  διευκρινήσεις να υποβάλλουν γραπτώς τα ερωτήματά τους στο erasmus-plus<στο>isc.tuc.gr ή τηλεφωνικώς στο 2821037246.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012