Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

CirCOOL 2022: Responsible Material Flow Summer School by EURECA PRO

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για συμμετοχή σε Εντατικό Πρόγραμμα Μεικτής ΚινητικότηταςErasmus+

CirCOOL 2022: Responsible Material Flow Summer School byEURECA PRO

Η νέα προγραμματική περίοδος Erasmus+ 2021-2027 προβλέπει μια νέα μορφή ευέλικτης και βραχυπρόθεσμης μεικτής κινητικότητας, η οποία συνδυάζει την εξ αποστάσεως συμμετοχή και παρακολούθηση και την φυσική κινητικότητα με μετάβαση και ολιγοήμερη παραμονή στο εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός εντατικού προγράμματος. Το θερινό σχολείο CirCOOL 2022: Responsible Material Flow by EURECA PRO αποτελεί ένα τέτοιο πρόγραμμα.

Οι φοιτητές / φοιτήτριες του Πολυτεχνείου Κρήτης, εταίρου του «Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου για την Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή EURECA PRO on Responsible Consumption and Production», που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την αίτησή τους και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα με ένα emailέως και 15/6/2022 στις διευθύνσεις: international<στο>unileoben.ac.atμε υποχρεωτική κοινοποίηση στοerasmus<στο>isc.tuc.gr με θέμα “Application for CirCOOL 2022” .  

Δείτε στη συνημμένη προκήρυξη περισσότερες πληροφορίες, προϋποθέσεις και απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες για την προβλεπόμενη χρηματοδότηση.

Περιγραφή του εντατικού προγράμματος μεικτής κινητικότητας CirCOOL 2022

Θέμα: Responsible Material Flow

Διοργάνωση: Montanuniversitat Leoben, Austria

ECTS: 3 που ενσωματώνονται στο Παράρτημα Διπλώματος του συμμετέχοντα + Βεβαίωση συμμετοχής       

Διάρκεια: 4 Ιουλίου (διαδικτυακή έναρξη προπαρασκευαστικής φάσης) >> Φυσική Κινητικότητα 18-22 Ιουλίου (διαλέξεις και εργαστήρια)στην πόλη Leoben στην Αυστρία                                                                          

Είδοςκινητικότητας: μεικτή, υποχρεωτική παρακολούθηση εξ αποστάσεως και στη συνέχεια κινητικότητα με φυσική παρουσία στο εξωτερικό.

Προφίλ συμμετεχόντων: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες και ενδιαφέρον σε θέματα Υπεύθυνης Παραγωγής και Κατανάλωσης.

Διάρθρωση

Το θερινό σχολείο ξεκινά διαδικτυακά σε μια κοινή προπαρασκευαστική φάση για την προετοιμασία των φοιτητών για τη βδομάδα τους στην Αυστρία. Στην Αυστρία στο Leoben θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και εργαστήρια σε κάθετες δεξιότητες, εκπαιδευτικές εκδρομές, ξεναγήσεις στην πανεπιστημιούπολη και στην πόλη καθώς και μαθήματα ξένης γλώσσας.

Χρηματοδότηση: οι φοιτητές λαμβάνουν συνολική ημερήσια επιχορήγηση 70 ευρώ για την περίοδο κινητικότητας με φυσική παρουσία στο Leoben της Αυστρίας (ελάχιστη διάρκεια 5 ημερών μέγιστη 7 ημερών) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την ΕΕ.

Πληροφορίες:

Πρόγραμμα ERASMUS+
Έλενα Παπαδογεωργάκη 2821037470erasmus<στο>isc.tuc.gr

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012