Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Χρησιμοποιώντας το λογαριασμό και τον κωδικό πρόσβασης που αποκτήσατε με την εγγραφή σας, έχετε πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρακάτω είναι μία λίστα υπηρεσιών που θα χρειαστείτε άμεσα. Παρακαλούμε να μελετήσετε και εξοικειωθείτε με αυτές τις υπηρεσίες αμέσως μετά την εγγραφή σας.

Προσοχή: πριν χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό σας για πρώτη φορά (όνομα χρήστη/κωδικός πρόσβασης), θα πρέπει να κάνετε αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης. Οι αρχικοί κωδικοί σας στάλθηκαν με SMS/email. Για αναλυτικές οδηγίες, συμβουλευτείτε τη σελίδα πως αλλάζω τον κωδικό μου.

Με το λογαριασμό που αποκτάτε, μπορείτε:

 1. Να κάνετε αίτηση για σίτιση και στέγαση (μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων)
 2. Να αποκτήσετε την Ακαδημαϊκή σας Ταυτότητα (ΠΑΣΟ) μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: https://submit-academicid.minedu.gov.gr/
 3. Να αποκτήσετε πρόσβαση στο forum του Ιδρύματος, όπου αναρτώνται ανακοινώσεις και θέματα συζητήσεων που αφορούν την Πολυτεχνειακή Κοινότητα: https://www.tuc.gr/news.html . Σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε άμεσα την αυτόματη ενημέρωση με email για ανακοινώσεις που αφορούν τα μαθήματα, ως εξής:
  • πηγαίνετε στην παραπάνω διεύθυνση, και στο κάτω μέρος εισάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβαση που σας στάλθηκε για να κάνετε login
  • θα εμφανιστούν περισσότερες κατηγορίες νέων από αυτές που είδατε στην αρχική επίσκεψη στη σελίδα. Στα δεξιά της κάθε κατηγορίας, εμφανίζεται ένα γκρι αστεράκι, που σημαίνει ότι δε λαμβάνεται email για νέα της συγκεκριμένης κατηγορίας.
  • κάνετε κλικ στο αστεράκι τουλάχιστον για τις κατηγορίες "Ακαδημαϊκές Ανακοινώσεις" και "Γενικά Μηνύματα", οπότε και κιτρινίζει. Κάθε φορά που εισάγεται μία νέα ανακοίνωση σε αυτές τις κατηγορίες, θα σας στέλνεται email στον ιδρυματικό σας λογαριασμό. 
  • το ίδιο μπορείτε να κάνετε και για περισσότερες κατηγορίες νέων, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας (π.χ. κατηγορίες "Φοιτητές", "Ανακοινώσεις της Διοίκησης" κλπ
 4. Να διαχειριστείτε τα email σας: http://mail.isc.tuc.gr/ 
 5. Να συνδεθείτε με το Wifi (ασύρματο δίκτυο) του Πολυτεχνείου Κρήτης (SSID: TUC)
 6. Να διαχειριστείτε την προσωπική σας καρτέλα στο Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητολογίου (εγγραφές σε μαθήματα μετά από ανακοίνωση, ωρολόγιο πρόγραμμα, αιτήσεις για βεβαιώσεις, πληροφόρηση για βαθμούς μαθημάτων που εξεταστήκατε, πληροφόρηση για το Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής σας): https://students.tuc.gr (νέο περιβάλλον) ή https://websrv.stdnet.tuc.gr/unistudent (παλαιό περιβάλλον). Σε αυτό το περιβάλλον μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μητρώου σας που θα το χρειαστείτε καθόλη τη διάρκεια των σπουδών.
 7. Να εγγραφείτε με τον λογαριασμό σας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Τάξεων (e-class) https://www.eclass.tuc.gr και να διαχειριστείτε την προσωπική σας καρτέλα
 8. Να δηλώσετε συγγράμματα (μετά την εγγραφή σας σε μαθήματα του 1ου εξαμήνου και σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν) στο σύστημα ΕΥΔΟΞΟΣ: http://www.eudoxus.gr
 9. Να χρησιμοποιήσετε τους κοινόχρηστους υπολογιστές στο Μηχανογραφικό Κέντρο και στη Βιβλιοθήκη (Προσοχή: πρέπει να κάνετε ξεχωριστή εγγραφή στη Βιβλιοθήκη, μετά από την παρακολούθηση σεμιναρίου. Περισσότερες πληροφορίες)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012