Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Εργαλεία αναζήτησης για την Ανοικτή πρόσβαση

Η BASE είναι η διεπιστημονική μηχανή αναζήτησης που διατηρείται από το πανεπιστήμιο του Bielefeld της Γερμανίας. Δίνει δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης σε πάνω απο 3.500 πηγές πληροφόρησης, κυρίως ανοικτής πρόσβασης.

Στόχος του CORE είναι να προωθήσει την ανοικτή πρόσβαση των επιστημονικών εκδόσεων με τη σύνδεση των αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης, παγκοσμίως. Εκτός από μηχανή αναζήτησης, προσφέρει και άλλες δωρεάν υπηρεσίες, όπως το CORE Mobile, CORE Plugin και CORE API.

Ο DOAB είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτες επιστημονικές μονογραφίες ανοικτής πρόσβασης.

Ο DOAJ είναι ένας ηλεκτρονικός κατάλογος που ευρετηριάζει και παρέχει πρόσβαση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

Ο OAIster είναι ένας συλλογικός κατάλογος διαθεματικών πηγών από συλλογές ανοικτής πρόσβασης. Ο εμπλουτισμός του καταλόγου γίνεται από περισσότερους 1.100 διαθέτες περιεχομένου παγκοσμίως.

Το OpenAIRE είναι μία ευρωπαϊκή υποδομή για την προώθηση και υποστήριξη των δημοσιεύσεων με ανοικτή πρόσβαση. Διασυνδέει και διαθέτει, με ανοικτή πρόσβαση, τις δημοσιεύσεις και τις συλλογές επιστημονικών δεδομένων που προκύπτουν από ευρωπαϊκά έργα, με τις πληροφορίες για τα ίδια τα έργα, διασφαλίζοντας την ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχει υπηρεσίες για την πρόσβαση στην έρευνα που χρηματοδοτείται από αυτήν.

Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, η οποία αναπτύσσεται και διατηρείται από τοΕθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Το OpenDOAR εκτός από μία λίστα αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης, παρέχει και αναζήτηση για αποθετήρια ανοικτής πρόσββασης διεθνώς, καθώς και αναζήτηση στο περιεχόμενό τους.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012