Η εισαγωγή εκδήλωσης στο ημερολόγιο μπορεί να γίνει μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες, με χρήση του λογαριασμού e-Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Για την εισαγωγή μίας νέας εκδήλωσης, ακολουθείτε τα εξής βήματα:

  • κάντε login στο site του Πολυτεχνείου (από το forum ή από https://www.tuc.gr/login.html)
  • επισκεφθείτε τη σελίδα https://www.tuc.gr/9160.html και πατήστε το πλήκτρο "Νέα εκδήλωση"
  • εισάγετε τις πληροφορίες της εκδήλωσης (βλέπε εικόνα παρακάτω)
  • πατήστε το πλήκτρο "Καταχώρηση εκδήλωσης" για εισαγωγή
  • αν χρειαστούν διορθώσεις, επιλέξτε "Επεξεργασία" στο κάτω μέρος της εκδήλωσης

 Για αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της φόρμας δείτε την παρακάτω εικόνα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012