Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, TUofCrete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης

Υπηρεσία Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link

Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link.

Μέσω της υπηρεσίας υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) του HEAL-Link έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων των ηλεκτρονικών του πηγών, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (shibboleth). Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες, επί του παρόντος, εφοαρμόζεται το shibboleth:

Single Sign On στον εκδοτικό οίκο IEEE

Υπηρεσία AAI στο Project MUSE

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Springer

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Elsevier

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Emerald

Υπηρεσία AAI στο Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012