Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης, Technical University of Crete
Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Πολυτεχνείου Κρήτης
Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Υπηρεσία Υποδομής Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link

Υποδομή Πιστοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) της Ομοσπονδίας HEAL-Link.

Μέσω της υπηρεσίας υποδομής πιστοποίησης και εξουσιοδότησης (AAI) του HEAL-Link έχετε πρόσβαση στο πλήρες κείμενο άρθρων των ηλεκτρονικών του πηγών, χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό (shibboleth). Πρόκειται για εναλλακτικό τρόπο πρόσβασης στις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές στις οποίες, επί του παρόντος, εφοαρμόζεται το shibboleth:

Υπηρεσία AAI στην IEEE

Επιλέγετε  το "Technical University of Crete" και συνδέεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό.

Υπηρεσία AAI στο Project MUSE

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Springer

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Elsevier

Υπηρεσία AAI στον εκδοτικό οίκο Emerald

Υπηρεσία AAI στο Σύστημα διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012