Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

24.3.2015: Συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ε. Ψυλλάκη στη Νέα Τηλεόραση για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας»

Δείτε στη διεύθυνση http://www.neatv.gr/el/video.php?vi=3218 στο λεπτό 3:30 συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έ. Ψυλλάκη για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012