Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin
Slide background

26.3.2015: Συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ε. Ψυλλάκη στην Τηλεόραση Κύδων για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας»

Δείτε στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=1dUCDGZ74PM  στο λεπτό 1:50 συνέντευξη της Αναπληρώτριας Πρύτανη Έ. Ψυλλάκη για την «Ανοικτή Hμέρα Γνωριμίας με το Πολυτεχνείο Κρήτης».

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012