Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων

Τίτλος εργαστηρίου:Εργαστήριο Ατμοσφαιρικών Αιωρούμενων Σωματιδίων
Σχολή:ΧΗΜΗΠΕΡ
Διευθυντής:Λαζαρίδης Μιχαήλ
Τηλέφωνο:-
Fax:-
Email:-
Ιστοσελίδα:-
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012