Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας

Τίτλος εργαστηρίου:Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας
Σχολή:-
Διευθυντής:
Τηλέφωνο:2821055988
Fax:2821040110
Email:park<στο>mail.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.park.tuc.gr/

Τοποθεσία εργαστηρίου στο χάρτη
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012