Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Τίτλος εργαστηρίου:Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Σχολή:ΗΜΜΥ
Διευθυντής:Πατεράκης Μιχάλης
Τηλέφωνο:7260
Fax:7573
Email:info<στο>tsi.gr
Ιστοσελίδα:http://www.tsi.gr/
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012