Αποστολάκης Περικλής

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αποστολάκης Περικλής
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:papostolakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037373
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε2.101, Κτίρια Ε (Ε2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012