Βασιλάκου Βαρβάρα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βασιλάκου Βαρβάρα
Κατηγορία:Μόνιμος (Τακτικό Προσωπικό)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Μελετών
Email:vvasilakou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037298
Τοποθεσία:Γραφείο: Γραφείο 5, Τεχνική Υπηρεσία (Δ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012