Βογιατζάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βογιατζάκη Μαρία
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων και Υπολογιστικής Υποδομής
Email:mvogiatzaki<στο>ict.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037515
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.006, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012