Μακρή Παγώνα

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μακρή Παγώνα
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:pmakri<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037623
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ2.108, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012