Παπαδόπουλος Αθανάσιος

Όνοματεπώνυμο:Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Κατηγορία:ΕΔΙΠ (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Φυσικών Καταστροφών, Τσουνάμι και Παράκτιας Μηχανικής)
Email:apapadopoulos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037817
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012