Πρωτοπαπαδάκη Ελένη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πρωτοπαπαδάκη Ελένη
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:eleniprot<στο>mail.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037034
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.015, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012