Στρογγυλός Μιχαήλ

Όνοματεπώνυμο:Στρογγυλός Μιχαήλ
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Εργαστήριο: (Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας & Πανίδας)
Email:mstrongylos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037079
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012