Ψαρράς Θεμιστοκλής

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Ψαρράς Θεμιστοκλής
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:themos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037057
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε4.011, Κτίρια Ε (Ε4), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012