Βαφείδης Αντώνιος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Βαφείδης Αντώνιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:vafidis<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037643
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012