Γαλετάκης Μιχαήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γαλετάκης Μιχαήλ
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:mgaletakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037616
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.109, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012