Γεντεκάκης Ιωάννης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γεντεκάκης Ιωάννης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:yyentek<στο>science.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.pccplab.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037752
Τοποθεσία:Γραφείο: 141Β-92, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012