Γιδαράκος Ευάγγελος

Όνοματεπώνυμο:Γιδαράκος Ευάγγελος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:gidarako<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037789
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012