Γρυσπολάκης Ιωακείμ

Όνοματεπώνυμο:Γρυσπολάκης Ιωακείμ
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Ομότιμος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:mgrysp<στο>science.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037758
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012