Δελής Ανάργυρος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Δελής Ανάργυρος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΠΔ (Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης)
Email:adelis<στο>science.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://users.isc.tuc.gr/~adelis
Τηλέφωνο:2821037751
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-99, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012