Καλογεράκης Νικόλαος

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καλογεράκης Νικόλαος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:nicolas.kalogerakis<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037794
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ1)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012