Κομνίτσας Κωνσταντίνος

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:komni<στο>mred.tuc.gr
Ιστοσελίδα:http://www.mred.tuc.gr/p013215.htm
Τηλέφωνο:2821037686
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.109, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012