Κωτσάκη Αμαλία

Όνοματεπώνυμο:Κωτσάκη Αμαλία
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:kotsaki<στο>arch.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037117
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012