Μαριά Ευπραξία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Μαριά Ευπραξία
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:efmaria<στο>science.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037753
Τοποθεσία:Γραφείο: 145Β-92,-93, Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ (Λ), Β' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012