Παρτσινέβελος Παναγιώτης

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παρτσινέβελος Παναγιώτης
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:ppartsi<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037676, 2821037628
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ3.305, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ3), Γ' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012