Στειακάκης Εμμανουήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Στειακάκης Εμμανουήλ
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΧΟΠ (Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων)
Email:stiakaki<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037648
Τοποθεσία:Γραφείο: Μ1.108, Κτίριο ΜΗΧΟΠ (Μ1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012