Τσουχλαράκη Ανδρονίκη

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Τσουχλαράκη Ανδρονίκη
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Επίκουρος Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:niki.tsouchlaraki<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037787
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.116, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012