Κολοκοτσά Διονυσία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Κολοκοτσά Διονυσία
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Καθηγητής
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Email:dkolokotsa<στο>enveng.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037808
Τοποθεσία:Γραφείο: Κ2.107, Κτίριο ΜΗΠΕΡ (Κ2), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012