Αληζιώτη Βιργινία

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Αληζιώτη Βιργινία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:valizioti<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037060
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε4)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012