Μανουσάκη Ελένη

Όνοματεπώνυμο:Μανουσάκη Ελένη
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Σχολή:ΜΗΠΕΡ (Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος)
Εργαστήριο: (Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής και Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)
Email:emanous<στο>mred.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037798
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012