Γιαννοπούλου Ευαγγελία

Όνοματεπώνυμο:Γιαννοπούλου Ευαγγελία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας)
Email:egiannopoulou<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037061
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012