Μουτσόπουλος Αθανάσιος

Όνοματεπώνυμο:Μουτσόπουλος Αθανάσιος
Κατηγορία:ΔΕΠ (Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό)
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα:Αναπληρωτής Καθηγητής
Σχολή:ΑΡΜΗΧ (Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)
Email:amoutsopoulos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037135
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012