Κουκουνάκη Ευγενία

Όνοματεπώνυμο:Κουκουνάκη Ευγενία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Γραμματεία (ΕΠΙΤΣ)
Email:eugenia<στο>tsi.gr
Τηλέφωνο:2821037388
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012