Γαρεδάκης Ανδρέας

Τοποθεσία κτιρίου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Γαρεδάκης Ανδρέας
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:agaredakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037329
Τοποθεσία:Γραφείο: Κτίρια Ε (Ε3)
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012