Χαρκιωλάκης Χριστόφορος

Όνοματεπώνυμο:Χαρκιωλάκης Χριστόφορος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:ccharkiolakis1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037351
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012