Καραγιάννη Ελευθερία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Καραγιάννη Ελευθερία
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Σπουδών
Email:ekaragianni<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.009, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012