Πεντάρης Θεοχάρης

Όνοματεπώνυμο:Πεντάρης Θεοχάρης
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:tpentaris<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037166
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012