Καλαμαράκης Νίκος

Όνοματεπώνυμο:Καλαμαράκης Νίκος
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Συντήρησης
Email:nkalamarakis<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037166
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012