Πρώιμος Μιχαήλ

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Πρώιμος Μιχαήλ
Κατηγορία:ΙΔΑΧ (Υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου )
Διοικητικό Τμήμα:Προμήθειες
Email:mproimos<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037019
Τοποθεσία:Γραφείο: Ε5.021, Κτίρια Ε (Ε5), Ισόγειο
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012