Παθιάκη Μαρία

Τοποθεσία γραφείου στο χάρτη
Όνοματεπώνυμο:Παθιάκη Μαρία
Κατηγορία:Συμβ.Εργ./Ερευν. (Εργαζόμενος ή Ερευνητής Ορισμένου Χρόνου)
Διοικητικό Τμήμα:Τμήμα Διοικητικής Υπολογιστικής Υποδομής
Email:mpathiaki1<στο>isc.tuc.gr
Τηλέφωνο:2821037513
Τοποθεσία:Γραφείο: Α1.106, Κέντρο Δικτύων (NOC) (Α1), Α' Όροφος
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012